Organisatieadvies door Ian Koster

Is een Raad van Toezicht verplicht?

Is een Raad van Toezicht verplicht?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat bepalingen over welke rechtsvormen er zijn en hoe deze rechtsvormen dienen te worden georganiseerd. Het BW bevat op dit moment nog geen bepalingen over het (verplicht) inrichten van een intern toezichthoudend orgaan. Kortom, er is op dit moment nog geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat alle stichtingen of verenigingen een Raad van Toezicht (RvT) moeten instellen.… Lees meer

Namens wie houdt een Raad toezicht?

Namens wie houdt een Raad toezicht?

Namens wie toezicht wordt gehouden, is afhankelijk van het soort organisatie en het soort rechtspersoon. Bij verenigingen kan toezicht gehouden worden namens de Algemene Ledenvergadering. Bij bedrijven (zoals een B.V. of N.V.) wordt toezicht gehouden namens de aandeelhouders. Een stichting heeft geen leden of aandeelhouders.… Lees meer

Wat is een Raad van Toezicht?

Wat is een Raad van Toezicht?

Een Raad van Toezicht (RvT) is een interne groep van functionarissen (toezichthouders genoemd), die gezamenlijk toezicht houden op een (raad van) bestuur of een directeur-bestuurder bij Nederlandse rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Bedrijven zoals Besloten Vennootschappen (B.V.) en Naamloze Vennootschappen (N.V.)… Lees meer