1 mei 2019

Namens wie houdt een Raad toezicht?

Namens wie toezicht wordt gehouden, is afhankelijk van het soort organisatie en het soort rechtspersoon. Bij verenigingen kan toezicht gehouden worden namens de Algemene Ledenvergadering. Bij bedrijven (zoals een B.V. of N.V.) wordt toezicht gehouden namens de aandeelhouders. Een stichting heeft geen leden of aandeelhouders. Toezicht wordt in dit soort gevallen gehouden namens de oprichters of namens de samenleving en in het algemeen belang.

Het kan ook voorkomen dat een toezichthouder wordt voorgedragen door een specifieke belanghebbende. Bij een stichting kan gedacht worden aan een grote geldschieter (donateur) of een organisatie die de stichting subsidie verleend (zoals een gemeente of een subsidiefonds). Echter handelt een voorgedragen toezichthouder zonder last of ruggespraak ten opzichte van degene door wie hij is voorgedragen. Een toezichthouder is en blijft altijd onafhankelijk.