1 mei 2019

Wat is een Raad van Toezicht?

Een Raad van Toezicht (RvT) is een interne groep van functionarissen (toezichthouders genoemd), die gezamenlijk toezicht houden op een (raad van) bestuur of een directeur-bestuurder bij Nederlandse rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Bedrijven zoals Besloten Vennootschappen (B.V.) en Naamloze Vennootschappen (N.V.) kunnen ook werken met interne toezichthouders. Deze functionarissen noemt men commissarissen en de groep een Raad van Commissarissen (RvC).

In de bovenstaande definitie staat bewust dat het bij een Raad van Toezicht of Commissarissen gaat om interne toezichthouders. Externe toezichthouders bestaan namelijk ook. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties zoals inspecties (bijv. de Inspectie SZW) en autoriteiten (bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens). Ook anderen (private) organisaties kunnen optreden als externe toezichthouder, denk hierbij aan:

  1. een externe accountant
  2. een externe auditor
  3. een accreditatie organisatie
  4. een organisatie die certificering verzorgd
  5. een keuringsbureau of -organisatie