2 mei 2019

Is een Raad van Toezicht verplicht?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat bepalingen over welke rechtsvormen er zijn en hoe deze rechtsvormen dienen te worden georganiseerd. Het BW bevat op dit moment nog geen bepalingen over het (verplicht) inrichten van een intern toezichthoudend orgaan. Kortom, er is op dit moment nog geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat alle stichtingen of verenigingen een Raad van Toezicht (RvT) moeten instellen.

Toch kunnen er externe factoren zijn die maken dat een Raad van Toezicht moet worden ingesteld:

  1. In de statuten kan zijn bepaald dat er een Raad van Toezicht moet zijn;
  2. Een Raad van Toezicht moet bijvoorbeeld ook worden ingesteld als de algemene ledenvergadering van een vereniging hiertoe besluit;
  3. Geldschieters kunnen het instellen van een Raad van Toezicht als voorwaarde hebben gesteld.

Sommige organisaties worden door andere wetgeving dan het BW, verplicht tot het hebben van een Raad van Toezicht. Dit zijn veelal organisaties die een publiekrechtelijke oorsprong hebben. Zo is bijvoorbeeld voor de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in de wet vastgelegd dat het een Raad van Toezicht heeft.

Een Raad van Commissarissen (RvC) kan is sommige gevallen wel bij wet verplicht zijn. Echter is dit bij de meeste gewone Besloten Vennootschappen (B.V.), niet het geval. Een B.V. kan wel zelf altijd besluiten om een RvC te benoemen. Voor structuurvennootschappen is een RvC wel verplicht. Een structuurvennootschap is een Naamloos Vennootschap (N.V.) of (grote) B.V. dat aan bepaalde eisen heeft voldaan (eisen B.V. en eisen N.V.).